essa

Użytkownik
 • Zawartość

  5
 • Posts on chatbox

  4
 • Donations

  0,00 zł 
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Reputacja

1 Neutral

Ostatnie wizyty

52 wyświetleń profilu
 1. Chris Wita Polaków ;)

  Cześć
 2. Snapchat

  snap: Burdavsky
 3. ELOO

  "ale nie tylko bo w szkole moge zjeść normalny obiad a u mnie w domu to nie bardzo" ;/// SIema !
 4. SKINY Z MENUU

  Witam udostępniam wam kod dla osob które juz znaja troche amxx i chca sami dodać ilość skinów do broni(AK,M4,AWP,KOSA potem moge dodac do innych). Jezeli sa problemy piszcie PW PLUGIN OFERUJE : - SKKINY DO WYBORUU Z MENU ( /menu,/skiny) - HUD Z NAZWA SKINA twoją oraz gracza na którego patrzysz po smierci - ZAPIS SKINOW NA NASTEPNA MAPE KOD: /* Plugin generated by AMXX-Studio */ #include <amxmodx> #include <amxmisc> #include <fakemeta> #include <engine> #include <nvault> #define PLUGIN "New Plug-In" #define VERSION "1.0" #define AUTHOR "ESSA" #define ZADANIE_POKAZ_INFORMACJE 672 new const kosa[][32] = { "Standardowy", "KOSA SKIN I" }; new const g_KosyModel[][256] = { "models/v_knife.mdl", "models/v_tu_sciezka.mdl" }; new const awp[][32] = { "Standardowy", "AWP SKIN I" }; new const g_awp[][256] = { "models/v_awp.mdl", "models/v_tu_sciezka.mdl" }; new const ak[][32] = { "Standardowy", "AK SKIN I" }; new const g_ak[][256] = { "models/v_ak47.mdl", "models/v_tu_sciezka.mdl" }; new const m4[][32] = { "Standardowy", "M4 | MODEL" }; new const g_m4[][256] = { "models/v_m4a1.mdl", "models/v_tu_sciezka.mdl" }; new knife_model[33],awp_model[33],ak_model[33],m4_model[33],vault,skin[33],SyncHudObj; public plugin_init() { register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR) register_clcmd("say /menu", "menu"); register_clcmd("say /skiny", "menu") register_event("CurWeapon","CurWeapon","be","1=1"); SyncHudObj = CreateHudSyncObj(); vault=nvault_open("skiny"); if(vault == INVALID_HANDLE) set_fail_state("Nie mozna otworzyc pliku"); } public plugin_precache() { precache_model("models/v_tu_sciezka.mdl"); precache_model("models/v_tu_sciezka.mdl"); precache_model("models/v_tu_sciezka.mdl"); precache_model("models/v_tu_sciezka.mdl"); } public PokazInformacje(id) { id -= ZADANIE_POKAZ_INFORMACJE; if(!is_user_connected(id)) { remove_task(id+ZADANIE_POKAZ_INFORMACJE); return PLUGIN_CONTINUE; } if(!is_user_alive(id)) { new target = pev(id, pev_iuser2); if(!target) return PLUGIN_CONTINUE; set_hudmessage(56, 141, 109, 0.6, -1.0, 0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 2); ShowSyncHudMsg(id, SyncHudObj, "[Skin : %s]",skin[target]); return PLUGIN_CONTINUE; } set_hudmessage(56, 141, 109, 0.02, 0.23, 0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0); ShowSyncHudMsg(id, SyncHudObj, "[Skin : %s]",skin[id]); return PLUGIN_CONTINUE; } public menu(id){ new menuBody[512] formatex(menuBody, charsmax(menuBody), "SKINY4FREE") new menu = menu_create(menuBody, "menumenu") menu_additem(menu, "\wAK"); menu_additem(menu, "\wAWP"); menu_additem(menu, "\wM4A1"); menu_additem(menu, "\wKOSA"); menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, "Wroc"); menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, "Dalej"); menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, "Wyjscie"); menu_display(id, menu); } public menumenu(id, menu, item) { if(item == MENU_EXIT) { menu_destroy(menu); return PLUGIN_HANDLED; } switch(item) { case 0:{ ak1(id); } case 1:{ awp1(id); } case 2:{ m41(id); } case 3:{ kosa1(id); } default: return PLUGIN_HANDLED } return PLUGIN_HANDLED } public ak1(id) { new szItem[256]; formatex(szItem, charsmax(szItem), "^n\wWybierz skina do AK"); new menu = menu_create( szItem, "ak_Handler" ); menu_additem(menu, "\wAK | Standardowy", "", 0 ); menu_additem(menu, "\wAK SKIN I", "", 0 ); menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL ); menu_display(id, menu, 0 ); return PLUGIN_HANDLED; } public ak_Handler(id, menu, item) { Zapisz(id); SetAK(id, item); return PLUGIN_HANDLED; } public awp1(id) { new szItem[256]; formatex(szItem, charsmax(szItem), "^n\wWybierz skina do AWP"); new menu = menu_create( szItem, "awp_Handler" ); menu_additem(menu, "\wAWP | Standardowy", "", 0 ); menu_additem(menu, "\wAWP SKIN I", "", 0 ); menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL ); menu_display(id, menu, 0 ); return PLUGIN_HANDLED; } public awp_Handler(id, menu, item) { Zapisz(id); SetAWP(id, item); return PLUGIN_HANDLED; } public m41(id) { new szItem[256]; formatex(szItem, charsmax(szItem), "^n\wWybierz skina do M4"); new menu = menu_create( szItem, "m4_Handler" ); menu_additem(menu, "\wM4 | Standardowy", "", 0 ); menu_additem(menu, "\wM4 SKIN I", "", 0 ); menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL ); menu_display(id, menu, 0 ); return PLUGIN_HANDLED; } public m4_Handler(id, menu, item) { Zapisz(id); SetM4(id, item); return PLUGIN_HANDLED; } public kosa1(id) { new szItem[256]; formatex(szItem, charsmax(szItem), "^n\wWybierz skina do Kosy"); new menu = menu_create( szItem, "kosa_Handler" ); menu_additem(menu, "\wKosa | Standardowy", "", 0 ); menu_additem(menu, "\wKOSA SKIN I", "", 0 ); menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL ); menu_display(id, menu, 0 ); return PLUGIN_HANDLED; } public kosa_Handler(id, menu, item) { Zapisz(id); SetKOSA(id, item); return PLUGIN_HANDLED; } public CurWeapon(id) { SetKOSA(id, knife_model[id]); SetAWP(id, awp_model[id]); SetM4(id, m4_model[id]); SetAK(id, ak_model[id]); } public SetAWP(id, item) { awp_model[id] = item new Clip, Ammo, Weapon = get_user_weapon(id, Clip, Ammo) if ( Weapon != CSW_AWP ) return PLUGIN_HANDLED new vModel[56],pModel[56] format(vModel,55,"models/v_awp.mdl") format(vModel,55, g_awp[item]) format(pModel,55,"models/p_awp.mdl") format(skin[id],32,"%s",awp[item]) entity_set_string(id, EV_SZ_viewmodel, vModel) entity_set_string(id, EV_SZ_weaponmodel, pModel) return PLUGIN_HANDLED; } public SetKOSA(id, item) { knife_model[id] = item new Clip, Ammo, Weapon = get_user_weapon(id, Clip, Ammo) if ( Weapon != CSW_KNIFE ) return PLUGIN_HANDLED new vModel[56],pModel[56] format(vModel,55,"models/v_knife.mdl") format(vModel,55, g_KosyModel[item]) format(pModel,55,"models/p_knife.mdl") format(skin[id],32,"%s",kosa[item]) entity_set_string(id, EV_SZ_viewmodel, vModel) entity_set_string(id, EV_SZ_weaponmodel, pModel) return PLUGIN_HANDLED; } public SetAK(id, item) { ak_model[id] = item new Clip, Ammo, Weapon = get_user_weapon(id, Clip, Ammo) if ( Weapon != CSW_AK47 ) return PLUGIN_HANDLED new vModel[56],pModel[56] format(vModel,55,"models/v_ak47.mdl") format(vModel,55, g_ak[item]) format(pModel,55,"models/p_ak47.mdl") format(skin[id],32,"%s",ak[item]) entity_set_string(id, EV_SZ_viewmodel, vModel) entity_set_string(id, EV_SZ_weaponmodel, pModel) return PLUGIN_HANDLED; } public SetM4(id, item) { m4_model[id] = item new Clip, Ammo, Weapon = get_user_weapon(id, Clip, Ammo) if ( Weapon != CSW_M4A1 ) return PLUGIN_HANDLED new vModel[56],pModel[56] format(vModel,55,"models/v_m4a1.mdl") format(vModel,55, g_m4[item]) format(pModel,55,"models/p_m4a1.mdl") format(skin[id],32,"%s",m4[item]) entity_set_string(id, EV_SZ_viewmodel, vModel) entity_set_string(id, EV_SZ_weaponmodel, pModel) return PLUGIN_HANDLED; } public Zapisz(id) { new name[48]; get_user_name(id,name,47); new vaultkey[64], vaultdata[256]; format(vaultkey, 63, "%s-SKINYMOD", name); format(vaultdata, 255, "%i#%i#%i#%i#", knife_model[id],awp_model[id],ak_model[id],m4_model[id]); nvault_set(vault, vaultkey, vaultdata); return; } public Wczytaj(id) { new name[48]; get_user_name(id,name,47); new vaultkey[64], vaultdata[256]; format(vaultkey, 63, "%s-SKINYMOD", name); nvault_get(vault, vaultkey, vaultdata,255); replace_all(vaultdata, 255, "#", " "); new temp_knife_model[33],temp_awp_model[33],temp_ak_model[33],temp_m4_model[33]; parse(vaultdata, temp_knife_model,32,temp_awp_model,32,temp_ak_model,32,temp_m4_model,32); knife_model[id] = str_to_num(temp_knife_model); awp_model[id] = str_to_num(temp_awp_model); ak_model[id] = str_to_num(temp_ak_model); m4_model[id] = str_to_num(temp_m4_model); return; } public client_disconnect(id){ Zapisz(id); } public client_putinserver(id) { if(!task_exists(id+ZADANIE_POKAZ_INFORMACJE)){ set_task(0.1, "PokazInformacje", id+ZADANIE_POKAZ_INFORMACJE, _, _, "b");} knife_model[id] = 0,awp_model[id] = 0,ak_model[id] = 0,m4_model[id] = 0; Wczytaj(id); }
 5. Essa

  Siema jestem Łukasz i mam 20lat. Piszę pluginy na zamówienie więc wrazie czego PW !